Behandeling

behandelingIn feite helpt voetreflexologie bij heel veel klachten, alleen in gevallen van hoge koorts, besmettelijke ziektes, zwangerschap, trombose, ernstige hartkwalen en kanker wordt behandeling ontraden.
Goede resultaten worden behaald bij: hoofdpijn, stress, menstruatieklachten, kneuzingen, verzwikking, slaapproblemen, steriele ontstekingen (bijvoorbeeld een tenniselleboog), slijmbeursontstekingen, peesproblemen, spierkramp, spierscheur, gewrichtsklachten (artrose), bandlesies, huidaandoeningen, acné, bedplassen, rugklachten, vocht vasthouden, maag- en darmklachten.
Een goede voetreflextherapeut kent zijn of haar beperkingen en zal zelf goed aangeven wat u van een behandeling kan verwachten.

Alle delen van het lichaam, zoals de huid, spieren, organen, botten en zenuwen hebben een reflexzone op de voet. De voet weerspiegelt dus het hele lichaam. Door massage van deze reflexzones kunnen de blokkades (bijv. pijn) die zich in het lichaam hebben gevormd, worden opgeheven. Wanneer de blokkades zijn opgeheven of opgelost, is het lichaam in staat zichzelf te genezen. Wij genezen dus niet, wij helpen u slechts om uzelf te genezen.

Wij gaan er vanuit dat wij de mens als geheel behandelen en niet alleen dat gedeelte waar zich de pijn of klacht bevindt. Vandaar dat wij u ook vragen kunnen stellen, waarvan u in eerste instantie niet het idee heeft dat ze met uw klacht te maken hebben.
Tijdens de eerste behandeling wordt er altijd een overzicht gemaakt. Dit is om een eerste indruk te krijgen waar de harmonie verstoord is en waar de volgende keer extra aandacht aan gegeven kan worden.

Afhankelijk van de persoon kunnen soms de volgende bijverschijnselen optreden:

Tijdens de behandeling:

 • Meer dan normaal transpireren
 • Koud of juist warm worden
 • Prikkelingen
 • Geeuwen/slaperigheid
 • Opkomende emoties

Vlak na de behandeling:

 • Duizeligheid
 • Gevoel van zweven
 • Blijheid en ruimte voelen
 • Energiek gevoel
 • Loomheid

Gedurende enkele dagen na de behandeling:

 • Urine kan donker gekleurd zijn (afvalstoffen zijn losgekomen en verlaten het lichaam)
 • (oude) kwalen komen (even) terug om daarna te verdwijnen
 • Meer afscheiding (ontlasting, transpiratie, witte vloed, oorpus e.d.)
 • Koorts
 • Veranderde gevoelens op allerlei gebied

Wat er ook gebeurd, alles is goed, want dat wil zeggen dat er iets in gang gezet is.
Ieder mens is verschillend, dus ieder persoon zal anders reageren op een voetreflexbehandeling.
Laat uw therapeut weten wat er gebeurd tijdens de behandeling (meestal merkt hij/zij het wel) en vertel bij een volgende keer hoe de tussenliggende periode is verlopen. Dat helpt uw therapeut om weer verder te komen.